Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Normativa de la titulació

[Aplicació de gestió de pràctiques]

ECTS

58 ECTS

Matèries

  • Pràctiques I Grau Ed. Infantil (6 ECTS, 2n curs) [dossier]
  • Pràctiques II Grau Ed. Infantil (14 ECTS, 3r curs) [dossier]
  • Pràctiques II Grau Ed. Primària (14 ECTS, 4t curs) [dossier]
  • Pràctiques III Grau Ed. Primària (24 ECTS, 5è curs) [dossier]

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 1 Infantil: sense prerequisits
  • Pràctiques 2 Infantil: 124 crèdits incloent Pràctiques 1 Infantil
  • Pràctiques 2 Primària: 124 crèdits incloent Pràctiques 1 Infantil
  • Practiques 3 Primària: Pràctiques 2 Primària / 110 crèdits matèries didàctico-disciplinàries

2.2 Calendari de pràctiques

3. Centres de pràctiques

4. Informació per als tutors

5. Documentació