Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Programes de mobilitat de la titulació

Programa de pràctiques internacionals

El programa de pràctiques internacionals de la FEPTS té com objectiu realitzar les pràctiques dels graus d'Educació Infantil i Primària a l'estranger. Aquesta convocatòria està dotada amb un ajut econòmic de la FEPTS. Les bases per optar a aquest ajut es publiquen un cop resolta la convocatòria.

Altres programes

Coneix tota la informació dels Programes de Mobilitat (ORI)
https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/

Centres amb convenis signats
Oferta de places Programa de Mobilitat de la UdL: https://udl.adv-pub.moveon4.de/places_erasmus_mobilitat/