Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

FARRE SOPENA, MIRIAM

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Email: miriam.farre@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Grau en Educació Infantil - UdL 1 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Infantil - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 TREBALL DE FI DE GRAU