Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

DELGADO DURAN, ANTONIO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA I TREBALL SOCIAL
Adreça electrònica: antonio.delgado@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Educació Primària - UdL 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 3 INTERVENCIÓ EN DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT
Grau en Psicologia - UdL 3 PRÀCTIQUES I
Grau en Psicologia - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Grau en Educació Primària - UdL 3 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Grau en Psicologia - UdL 4 PRÀCTIQUES III
Grau en Psicologia - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Educació Social - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 PRÀCTIQUES II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 4 PRÀCTIQUES II